30. sep, 2013

Fra premieutdelingen på Hjerkinn etter unghundløpet

Junior fikk 2. UK og ble vinner av Step-pokal-løpet søndag 29.09.2013 etter glimrende kritikker og to fuglearbeider uten reis. Gøy!